SupraMomentum

SupraMomentum is de meettechniek dat aan de basis ligt van D(S)M. De momentummeettechniek waarmee de sterkte van aandelen in kaart wordt gebracht, is in 2000 ontwikkeld en werd onlangs verfijnd. Het feit dat een aandeel tot de grootste stijgers dan wel dalers behoort, zegt weinig over het toekomstig koerspotentieel.

Wanneer de markt afhankelijk van het beursklimaat wordt benadert met de sterkste dan wel zwakste aandelen en met van tevoren vastgesteld regels, effent dit het pad naar een model dat ik elke markt geld verdient. Een dergelijke werkwijze genereerde op de Europese beurs de voorbije 16 jaar exclusief dividendinkomsten een samengestelde winst van 46 procent per jaar. Hiervan gaat evenwel zo’n 7 procentpunt in rook op aan transactiekosten (1 procent per verrichting). Het handelsmodel, oorspronkelijk Strategisch SupraMomentum genaamd, is uitvoerig getest op Amerikaanse en Europese aandelenmarkten en als mondiaal multi-asset model.

Wenst u geheel vrijblijvend kennis te maken met de Nederlandse variant middels de indexleden van de AEX, AMX dan wel de AScX, dan kunt u zich hier opgeven voor een gratis abonnement. Bij aanvang ontvangt u een globale beschrijving en een samenvatting van de statistische analyses opdat u zelf kunt beoordelen of het handelsmodel past bij uw risicoprofiel. De modellen op basis van Euronext en €uro STOXX zijn voorbehouden aan betalende abonnees. Heeft u interesse in ons Europees modellenwerk, laat het ons even weten welke van de twee uw voorkeur heeft.

Beleggers die het model willen gebruiken, worden geadviseerd advies in te winnen omtrent de geschiktheid ervan voor hun persoonlijk gebruik. Het handelsmodel neemt bij elke maandwisseling long- of shortposities in en houdt ze vervolgens een maand lang aan. D(S)M is hierdoor ongeschikt voor passieve beleggers, beginnelingen of beleggers die niet in de mogelijkheid verkeren om aandelen in de wind te verkopen.

Hoewel statistische analyseresultaten fraai kunnen ogen, bieden in het verleden behaalde resultaten enkel een houvast, noch vormen zij een garantie voor de toekomst.