Oordelen in een oogopslag

De Q-rating is een prospectief raamwerk dat de financiŽle kwaliteit van een onderneming beoordeelt. Analoog aan de Amerikaanse ratinginstituten Moodyís Investors Service en Standard and Poorís neemt Quantalytica de kapitaalstructuur en de solvabiliteit in ogenschouw en wordt er het impliciete risico gekwantificeerd. Dit wil zeggen dat ook de verwachte volatiliteit aandacht krijgt.

Ratings hebben eigenlijk tot doel hebben om het debiteurenrisico te kwantificeren, maar ook aandelenbeleggers kunnen er hun voordeel mee doen. Voor bedrijven leidt een algemene aanvaarde kredietwaardigheid tot goedkopere financieringsmogelijkheden, waarvan de voordelen kunnen oplopen tot ver boven de vijfhonderd basispunten rente. Voor beleggers biedt het evenwel in een oogslag inzage in de financiŽle kwaliteit van een onderneming.

De Q-rating is een objectief kwaliteitsoordeel en loopt van hoogste kwaliteit QQQQQ, naar het laagste oordeel, Q. De Europese aandelen met de hoogste Q-rating behaalden over 1993-2009 een samengestelde winst van 15,5 procent. De aandelen met de laagste kwaliteit presteerden 2,4 procentpunt slechter dan de Äuro Stoxx 50. De Europese sterindex steeg immers op jaarbasis met 6 procent. De figuur linksonder illustreert evenwel dat dit resultaat met een lager risico werd behaald. De Sharpe-ratio is een maatstaf die het rendement boven het risicovrije rendement corrigeert voor het gelopen risico. Hoe hoger, hoe beter de rendement-risicoverhouding.

De prestaties van het financiŽle keurmerk werd van november 2004 tot augustus 2008 in Beleggers Belangen op kwartaalbasis bijgehouden. In die periode plusten de aandelen met het hoogste kwaliteitsoordeel op jaarbasis ruim 14 procent, terwijl de koersen op het Damrak blijkens de Amsterdam AllShare-index met 5,6 procent stegen. De aandelen met de laagste Q-rating kelderden door de bank genomen 43,3 procent.

Beleggers die willen inspelen op mutaties in financiŽle kwaliteit, moeten weten dat met name neerwaartse mutaties informatieve waarde bezitten. Het koerseffect is het grootst bij alteraties die de drempel van investment-grade/junk-bond doorbreken. Dit geldt wellicht niet voor de Q-rating daar Moodyís en S&P mutaties ad hoc doorvoeren, terwijl Quantalytica vooralsnog de financiŽle kwaliteit slechts om de drie maanden tegen het licht houdt enerzijds en het verschil in reputatie anderzijds.